Một con rắn có thể tăng cường thêm nọc độc bằng cách ăn một con rắn độc khác không?

Ngày:22/07/2021  
Hoàn toàn không.

Nọc độc của rắn chỉ đơn thuần là nước bọt biến đổi của chính nó

Ảnh: Rắn hổ mang chúa ăn một con rắn

Giống như con người chúng ta không bắt đầu tiết nước bọt ra khỏi miệng khi chúng ta ăn bít tết, rắn độc, ăn thực vật (rắn ăn thịt) không bắt đầu tiết nước bọt của con mồi sau khi bị nó ăn thịt.

Không chỉ những con rắn độc săn mồi và ăn các loài rắn độc khác thì bản thân nó không trở nên độc hơn sau khi ăn, mà nếu có thì thực tế chúng sẽ ít nọc độc hơn ngay sau đó, vì chúng sẽ sử dụng hết một phần nọc độc để tiêu hủy mỏ. Nọc độc là một nguồn tài nguyên quý giá đối với loài rắn và phải mất một thời gian các tuyến nước bọt của chúng mới sản sinh ra được. Đây là lý do tại sao nhiều loài rắn độc bị đe dọa sẽ phát ra "vết cắn khô" (tức là vết cắn mà không tiêm bất kỳ nọc độc nào) để bảo tồn kho nọc độc của chúng đồng thời xua đuổi mọi mối đe dọa.

Ngoài ra, nhiều loài rắn không có nọc độc thường xuyên làm mồi cho những con rắn độc khác. Những loài rắn không có nọc độc cho thấy chúng không đột nhiên trở thành rắn độc sau khi ăn. Ví dụ, rắn Vua săn mồi chủ yếu là rắn đuôi chuông. Rắn vua không có nọc độc.