Loài Sư tử có kẻ thù nào tự nhiên không?

Ngày:03/07/2021  
Câu trả lời nghe có vẻ gây sốc, nhưng không tính con người, Loài khỉ đầu chó thường nhắm vào sư tử để tiêu diệt.

Tại sao khỉ đầu chó tìm diệt sư tử?

khỉ đầu chó tìm diệt sư tử

Sư tử là kẻ săn mồi nguy hiểm của các loài linh trưởng, để đối phó với vấn đề này, khỉ đầu chó đã áp dụng chiến thuật chộp lấy và giết chết đàn con của sư tử để kiểm soát số lượng sư tử. Hành vi này mang tính xã hội cao, với các nhóm khỉ đầu chó được tập hợp lại, một nhóm sẽ đánh lạc hướng cha mẹ của những sư tử con, sau đó những con khỉ đầu chó khác sẽ lén lút tìm và giết đàn con cùng một lúc.