Bò cạp có phương thứ phòng thủ tự huỷ hoại

Ngày:02/07/2021  
Đây là nhược điểm trong bản năng phòng thủ tự hủy hoại của loài bò cạp

Giống như nhiều loài động vật chân đốt khác, một nhóm bọ cạp Nam Mỹ có thể đứt đuôi để tự vệ. Điều này giúp họ sống sót nhưng lại để lại cho bản thân chúng một vấn đề thực sự tồi tệ: chúng cũng bị mất hậu môn!

Hậu môn nằm ở phía sau của đoạn đốt thứ năm ngay trước ngòi. Khi bọ cạp bẻ đuôi, nó sẽ để hậu môn của mình trên mặt đất. Vì đuôi không thể mọc lại nên nó không thể tự đào thải trở lại. Bụng của nó phồng lên theo phân, đến mức sức ép đôi khi làm đứt đoạn khác.

Mặc dù rất hay bị táo bón, một con bọ cạp cụt đuôi vẫn có thể sống sót đến tám tháng, đủ thời gian để sinh sản. 

www.Uviet.net