Quân đội Hoa Kỳ trao hợp đồng hỗn hợp cho Mayvin để hỗ trợ các lực lượng đặc Nhiệm

tháng 6 08, 2021