Liệu có thể tạo ra một con tàu vũ trụ không thải khí nhà kính khi được sử dụng không?

Ngày:20/06/2021  
Khí nhà kính (GHG) chủ yếu là một vấn đề trong bầu khí quyển trái đất, như một tên lửa phóng vào quỹ đạo, nó thảy ra rất nhiều khí có hại cho tầng Ozone của chúng ta.

GHG chỉ là một trong rất nhiều các vấn đề của bạn. Ngay cả tàu con thoi của Mỹ cũng thải ra hàng tấn axit clohydric từ hai SRB, cùng với các hợp chất nhôm.

Nhiều bệ phóng của Nga và Trung Quốc sử dụng thuốc phóng siêu âm rất độc hại.

Tên lửa ít độc nhất thải ra hơi nước hoặc CO2, cả hai đều là khí nhà kính.

Nếu tên lửa sử dụng nhiên liệu sinh học, (và năng lượng carbon thấp để tạo ra oxy lỏng) và phần cứng hoàn toàn có thể tái sử dụng - thì vụ phóng có thể là carbon trung tính. Điều đó có được tính là có hại không?
Delta IV Heavy

Delta IV Heavy chỉ đốt cháy hydro và oxy, để thải ra hơi nước, một loại khí nhà kính mạnh - nhưng an toàn để thở khi nó nguội đi.
và nhiều khí nhà kính hơn sẽ được giải phóng trong quá trình sản xuất phần cứng cho tên lửa Delta IV chỉ sử dụng dược một lần.

www.Uviet.net