IAI và Tomer hợp tác phát triển động cơ tên lửa cải tiến mới

tháng 6 09, 2021