Flash di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng để cứu sống cả team

Ngày:17/06/2021  
Vụ nổ kinh khủng từ 3 chiếc Hộp mẹ hợp nhất có sức công phá huỷ diệt đã gần như giết chết toàn bộ nhóm Justice Of League trong tâm vụ nổ bao gồm: Cyborg và cả Superman Batman, Aquaman và Wonder Wommen, trong khoảnh khắc 1/1000s, sóng xung kích của vụ nổ lang truyền ra ngoài. Flash đã chứng kiến thảm họa, anh đã nhanh trí tạo ta một tốc độ di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. 


Điều này khiến thời gian bị đảo ngược lại và cứu toàn bộ thành viên của team,. Flash đã thay đổi cuộc chơi nhờ kỹ năng và sự thông minh của mình.
Xem Video: