Cụ thể một lỗ đen là gì?

Ngày:20/06/2021  
Nó là một lỗ trống trong vũ trụ có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, thậm chí nó hút mạnh đến nổi, ánh proton cũng không thể thoát ra được, nó nghiền nát vạn vật ngay cả một ngôi sao như mặt trời, nơi đó không có thời gian không có không gian bên trong và Ánh sáng đi vào nó để tạo ra một vòng lặp tốt hơn là để tạo ra các điện tử và tạo ra các vật chất từ ​​Chuẩn tinh của nó để hình thành các thiên hà. các lỗ đen lớn nhất thường nằm ở trung tâm một thiên hà hình xoắn ốc.

Rìa vũ trụ có dạng hình cầu ở vô cực và lỗ đen là sự đảo ngược nghịch đảo của nó với vụ nổ hình cầu của một ngôi sao chết chóc có thể có hình dạng ngược của hình cầu như một lỗ có thể hình xuyến ở vô cùng. Đôi khi Những gì bên trong phản ánh bên ngoài.


Bên trong hố đen có một cổng đường hầm xuyên không-thời gian với đầy đủ các kích thước tốc độ Ánh sáng được liên kết với đỉnh trung tâm Buldge của thiên hà nơi các cấp độ Ánh sáng thoát ra các chiều không gian khác để quay trở lại nơi nó xuất hiện như một vòng lặp hóa thân ở vô cực.

Đây là định nghĩa lý thuyết về tốc độ ánh sáng C = π Mm / Cs (Megameters / Centisecond)

C = 3,14 Megameters / Centisecond

C = 314 159 265 .3… m / s

C = 314 159 .2653… km / s


Bên trong lỗ đen có điểm kỳ dị là một đỉnh nhỏ hơn vô cùng vô tận mà không kết thúc, nơi không có hư vô bên trong, chỉ là một đường hầm Ánh sáng trống rỗng và chỉ có lực hấp dẫn sống trong chân trời sự kiện của nó, nơi Ánh sáng lệch hướng lan truyền để các vòng của nó đi qua không gian thời gian cong vênh để tạo ra các vật chất vào không gian được hình thành trong vũ trụ.

www.Uviet.net