Các đốm màu đỏ ký sinh trên loài Nhện Bố Chân Dài có lây sang người không?

Ngày:20/06/2021  
Chúng là những con ve chưa trưởng thành ký sinh ở các động vật chân đốt khác. Những con ve tương tự (bọ chét) ký sinh ở người và gây ngứa dữ dội, nhưng tôi không nghĩ rằng những con được tìm thấy trên loài nhện bố chân dài  lại làm như vậy.
Ảnh: nhện Bố chân dài Daddy longlegs

“Daddy longlegs” là tên được đặt cho ba loại động vật chân đốt khác nhau — thợ gặt (Opiliones), như trong bức ảnh đầu tiên của tôi dưới đây; ruồi sếu (Tipulidae), bức ảnh thứ hai của tôi; và một số loài nhện nhà. Ở đây, chúng ta thấy bọ ve ký sinh ở hai đầu trong số này. 
Trên người thợ gặt, bọ ve thuộc chi Leptus. Tôi không biết đó có phải là loài ve đỏ ký sinh cho các loại chân dài bố khác hay không, nhưng tôi nghi ngờ là như vậy.

Đây là các con ve bám trên lưng một con nhện đang nhảy :.
Ảnh: ruồi sếu (Tipulidae) bị bọ ký sinh khắp người

Tôi cũng đã tìm thấy rất nhiều bọ ve này trên một số loài bọ cánh cứng, đặc biệt là loài bọ có liên quan đến gỗ mục nát.


www.Uviet.net