Romania triển khai hệ thống Patriot phiên bản mới nhất của Mỹ

tháng 5 24, 2021