Ngành công nghiệp quốc phòng Iran sao chép radar giám sát do Belarus sản xuất

tháng 5 23, 2021