Lựu pháo di động do Israel sản xuất hoàn thành cuộc đánh giá loạt bắn của Quân đội Hoa Kỳ

tháng 5 23, 2021