Lực lượng Phòng vệ Israel công bố hệ thống Robot mang tính cách mạng

tháng 5 10, 2021