Hải quân Hoa Kỳ tịch thu số vũ khí lậu đủ các loại để trang bị cho ' một quân đội nhỏ'

tháng 5 10, 2021