Hải quân Ấn Độ chẩn bị đóng 6 tàu ngầm hạt nhân SSN

tháng 5 15, 2021