Cần bao nhiêu mũi tên để ngăn chặn một con gấu xám đang lao tới?

Ngày:17/05/2021  
Một mũi tên giết chết con vật bằng cách làm chúng chảy máu. Nhưng nếu một con gấu đang lao vào bạn trong phạm vi bắn cung, dù bạn có bắn trúng nó hàng chục mũi tên và nó sẽ vẫn lao vào bạn trước khi những mũi tên này có thể khiến nó chảy máu đến chết. 

Hãy chuẩn bị sẵn con dao trong tay bạn, bởi vì phần còn lại là bạn sẽ phải vật lộn với một con gấu đang thực sự tức giận vì ai đó đã cắm nhiều mũi tên vào thân nó. Một cú bắn vào tim có thể khiến nó chảy máu trong vòng chưa đầy một phút, nhưng con gấu sẽ lao vào bạn chỉ trong vài giây, và nó sẽ thực sự tức giận. Bạn có thể giết nó bằng những mũi tên, nhưng bạn sẽ không ngăn được nó lao vào bạn. Hãy xem bức ảnh ở tên. Đó không phải là một cú bắn mà bất kỳ cung thủ nào cũng một phát giết được một con gấu. Mũi tên vào đầu, cột sống thậm chí không thể có một mũi tên đến gần nó. Và khoang ngực là một sẽ rất khó nhắm trong khi bạn sẽ  mất nhiều thời gian còn lại ở thời điểm này.