Xác cá voi chết trôi vào bờ

Ngày:25/03/2021  
Bạn thấy đấy, khi một con cá voi lớn chết, xác của nó thường cung cấp nguồn thức ăn lớn cho các sinh vật biển. Tuy nhiên, trong những thời điểm khác, cá voi chết trôi dạt vào bờ.
cá voi trên bờ


Trong khi điều này xảy ra, các chất khí bắt đầu tích tụ bên trong thân thịt khi các cơ quan bên trong của nó bắt đầu phân hủy. Nhưng bởi vì cá voi có lớp da dày và lớp mỡ dai, các chất khí tiếp tục tích tụ bên trong cơ thể cá voi khiến nó có vẻ như phình to. Tuy nhiên, cuối cùng, áp lực trở nên quá lớn nên điều này có thể xảy ra. bụng cá sẽ nổ tung khí gas nếu bị chọt thủng
cá voi nổ


Ừ… mùi cũng phải rất kinh khủng, ít nhất phải nói. Bạn chắc chắn sẽ chẳng muốn leo lên thân của nó.

www.Uviet.net