Ai là nhân vật nhanh nhất trong DC Comics?

Ngày:11/03/2021  
Nhân vật nhanh nhất, không bao gồm toàn năng? Thực sự chỉ có một câu trả lời cho điều đó.

The Flash.

Để hiểu được tốc độ của anh chàng này, trước tiên chúng ta cần nhìn vào nguồn sức mạnh của anh ta: Thần tốc.
Speed ​​Force là nguồn sức mạnh của mọi vận động viên đua tốc độ. Tuy nhiên, nó còn nhiều hơn thế nữa.
FLash


Speed Force là đại diện của thực tế trong chuyển động. Đó là động lực thúc đẩy không gian và thời gian tiến lên phía trước. Đó là một nguồn năng lượng vũ trụ có mặt khắp nơi, thông qua vô số vũ trụ.

Vì vậy, nếu nguồn sức mạnh của bạn là hiện thân theo nghĩa đen của chính tốc độ, thì làm sao bạn có thể không trở thành nhân vật nhanh nhất trong truyện tranh?

Tối thiểu, Flash có thể gắn kết với bất kỳ thực thể nào tồn tại trong không gian 3D. Anh ta có thể nhảy vào và ra khỏi dòng thời gian ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào anh ta muốn.

Phiên bản nhanh nhất của Flash thường được coi là của Barry Allen hoặc Wally West. Cá nhân tôi tin rằng Wally West là kẻ nhanh hơn trong số hai người.
FLash


Anh ta được thấy là vượt xa Barry một cách trắng trợn.
Và Barry khẳng định rõ ràng anh ta là người nhanh nhất từng tồn tại. Vì Barry rõ ràng là một người hiện diện, bao gồm cả anh ta.

Vậy Wally West là nhân vật nhanh nhất trong vũ trụ DC


www.Uviet.net