Ngũ Giác Đài công bố viện trợ quân sự 125 triệu USD cho Ukraine

tháng 3 02, 2021