Liệu móng vuốt adamantium của Wolverine có thể cắt đứt Aquaman không?

tháng 3 15, 2021