Cần tuyển 1 Waiter làm việc tại resort 5 sao khu vực Bắc đảo Phú Quốc

Ngày:24/03/2021  
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, nhiều cơi hội học hỏi, nâng cao kĩ năng mảng F&B.
Chế độ: Được  hỗ trợ bao ăn ở, nếu ở ngoài có phụ cấp riêng.
Đi làm ngay.
Yêu cầu: Kiến thức cơ bản về F&B và tiếng anh cơ bản.
Gửi CV qua mail : Loipro9116@gmail.com

Thanks you.
tuyển PV

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, nhiều cơi hội học hỏi, nâng cao kĩ năng mảng F&B.
Chế độ: Được  hỗ trợ bao ăn ở, nếu ở ngoài có phụ cấp riêng.
Đi làm ngay.
Yêu cầu: Kiến thức cơ bản về F&B và tiếng anh cơ bản.
Gửi CV qua mail : Loipro9116@gmail.com

Thanks you.