Tesla có $1,5 tỷ đầu tư vào tiền ảo Bitcoin

tháng 2 09, 2021