Quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm loại "bom -đạn dẫn đường chính xác tầm xa" cho trực thăng tấn công trinh sát mới

tháng 2 09, 2021