Elon Musk bán hết tài sản cam kết xây dựng thuộc địa cho Một triệu người định cư Sao Hỏa

tháng 2 20, 2021