Những kẻ sát hại Voi con đã đăng ảnh để được nổi tiếng

Ngày:03/01/2021  
Đây là hình ảnh 2 gã thợ săn tàn độc với ý định giết voi để làm cho họ nổi tiếng


Nó là một chú voi con 2 tuổi, khi chết nó đã khoanh chân lại như lúc còn bé.
Công ty săn bắn là Charlton McCallum Hunting Safaris. Chủ sở hữu là Buzz Charlton. Thợ săn chuyên nghiệp là Max Delezenne và thợ săn thưởng là Mike Jines, chủ sở hữu của TopGen Energy. Hãy làm cho họ nổi tiếng trên Internet cho nhiều người biết họ là cặn bã trên hành tinh!

www.Uviet.net