Quân đội Pháp sẽ sử dụng AI để xác định các phương tiện chiến đấu của đối phương

tháng 12 23, 2020