Quân đội Pháp sẽ sử dụng AI để xác định các phương tiện chiến đấu của đối phương

9:20 SA_ 23/12/2020  
Chủ đề có liên quan: