Hai xe Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ

Ngày:23/12/2020  
Hai chiếc xe của Trung Quốc đã xâm nhập trái phép vào Lãnh thổ Ấn Độ ở vùng Changthang hôm 20-12-2020.  Theo các nguồn tin, chiếc xe chở lính quân đội của Trung Quốc trong trang phục dân sự cùng với các tài liệu chiến dịch được chất trên cả hai chiếc xe.


 Người dân địa phương của vùng Changthang đã nhận thấy những chiếc xe và họ đã thông báo ngay cho cá binh sĩ biên phòng Ấn Độ về việc tương tự.  Trong khi đó, quân đội Trung Quốc trong trang phục dân sự đã trò chuyện với người dân địa phương trong video.  Sau khi lực lượng ITBP xuất hiện, lực lượng quân đội Trung Quốc phải rút lui khỏi hiện trường.

www.Uviet.net