Hình ảnh người lính Israel trên Cao nguyên Golan

tháng 12 30, 2020