Chip Tensor thế hệ 8 Nvidia A100 cho 5 Petaflop có giá 200 ngàn Mỹ Kim

tháng 9 05, 2020