Google có các chứng chỉ nghề nghiệp có thể thay thế bằng cấp Đại Học bốn năm

Ngày:05/09/2020  

Con đường dẫn đến việc làm Với Các Chứng chỉ Google

Mọi người có thể hoàn thành các chương trình trực tuyến từ 3 đến 6 tháng do nhân viên Google dạy. Các chứng chỉ hiện dành cho:

  • Data analyst (nhà phân tích dữ liệu), 
  • Project Manager (Giám đốc dự án), 
  • IT Support Specialist (Chuyên gia hỗ trợ CNTT) 
  • US Designer (Nhà thiết kế Hoa Kỳ ).

Kiếm được chứng chỉ là bước đầu tiên quan trọng. Bạn sẽ được hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm việc làm của mình.

Học phí cho các chương trình chứng chỉ có giá khoảng 49 đô la mỗi tháng

Data analyst (nhà phân tích dữ liệu)

Các nhà phân tích dữ liệu sử dụng dữ liệu để giúp cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh quan trọng. Họ chuẩn bị, xử lý và phân tích dữ liệu để có những thông tin chi tiết chính, chia sẻ những phát hiện của họ với các bên liên quan và đưa ra các khuyến nghị dựa trên dữ liệu để có hành động hiệu quả.

Đào tạo nhà phân tích dữ liệu dạy mọi người điều hướng vòng đời dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ và nền tảng để xử lý, phân tích, trực quan hóa và hiểu rõ hơn từ dữ liệu.

Mức lương trung bình hàng năm cho các nhà phân tích dữ liệu là 66.000 đô la. Nếu bạn có thể được thuê tại google với tư cách là một nhà phân tích dữ liệu, mức lương sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nhà phân tích dữ liệu không làm được gần với những gì các kỹ sư phần mềm tạo ra.

Mức lương điển hình của Nhân viên phân tích dữ liệu của Google là $ 91.078. Mức lương của Nhà phân tích dữ liệu tại Google có thể dao động từ $ 44.136 - $ 154.868 theo Glassdoor. Giá trị của công việc tại Google và các công ty công nghệ là tổng số tiền đền bù. Đây là tiền lương, tiền thưởng, lợi ích và cổ tức /cổphiếu.

Project Manager (Giám đốc dự án)

Người quản lý dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát các dự án để đảm bảo chúng được hoàn thành một cách hiệu quả với chất lượng và giá trị gia tăng tối đa cho doanh nghiệp.

Mức lương trung bình hàng năm cho các nhà quản lý dự án là 93.000 đô la.

Mức lương của Quản lý dự án tại Google có thể dao động từ $ 82,731 - $ 252,937 theo Glassdoor.

US Designer (Nhà thiết kế Hoa Kỳ )

Các nhà thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) làm cho công nghệ sử dụng dễ dàng và thú vị hơn. Họ tạo hoặc tinh chỉnh các sản phẩm và giao diện để làm cho chúng hữu ích, có thể sử dụng được và người dùng có thể truy cập được.

Mức lương điển hình của Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng Google là $ 134,875. Mức lương của Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng tại Google có thể dao động từ $ 60.288 - $ 188.682 theo Glassdoor.

www.Uviet.net