Ấn Độ Chế Tạo Ra Đa Phòng Thủ Phát Hiện Tên Lửa Đạn Đạo Ở khoảng Cách 3000Km

Ngày:22/09/2020  
Cơ quan nghiên cứu phát triển Quốc Phòng DRDO của Ấn Độ đã phát triển Radar phòng thủ tên lửa đạn đạo có thể theo dõi các đầu đạn của tên lửa đạn đạo lên đến một khoảng cách 3000Km.
radar Phòng thủ của Ấn Độ


Radar theo dõi tầm xa (Phiên bản cũ trước đó) có thể phát hiện / Theo dõi đầu đạn Kích thước chỉ với 0,1 m RCS ở khoảng cách lên đến 1500Km. Theo tính toán dựa trên phần mềm, một số đầu đạn của Trung Quốc (DF-17?) Có RCS là 0,6m (có thể không chính xác). Điều đó có nghĩa là hệ thống phòng thủ BMD của Ấn Độ có thể dễ dàng phát hiện và theo dõi khả năng đánh chặn các Tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung của Trung Quốc.

www.Uviet.net