Vì sao EU ra luật buộc phải có bộ sạc đáp ứng chung cho với tất cả các loại điện thoại?

tháng 7 13, 2020