Vì sao EU ra luật buộc phải có bộ sạc đáp ứng chung cho với tất cả các loại điện thoại?

Ngày:13/07/2020  

Bởi vì EU là một tổ chức thấu đáo và hợp lý, họ đã và nhận ra điều bất tiện này:


Trước hết, đây là một vấn đề vô lý và phi nghĩa.

Có một cải tiến lớn trong thời kỳ đầu, khi mỗi mẫu điện thoại có thể có bộ sạc riêng biệt cụ thể. Chủ sở hữu Nokia có một lợi thế khác biệt: tất cả Nokia đều sử dụng cùng một bộ sạc. Nếu bạn có Motorola hoặc Ericsson, bạn có thể phải tìm kiếm bộ sạc cho mỗi loại điện thoại này. Điều này đã được sắp xếp vào khoảng năm 2008, khi hầu hết các nhà sản xuất đã cảm nhận được và ít nhất là sử dụng cùng một đầu nối trên tất cả các điện thoại của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nực cười đòi hỏi phải có luật để giải quyết và EU đang làm những gì một chính phủ có thẩm quyền có thể và điều tiết thị trường khi thích hợp.

www.Uviet.net