Điện thoại Obamaphone là gì, nó có tồn tại không?

Ngày:13/07/2020  

Obapaphone là một dự án hỗ trợ điện thoại cho người nghèo ở Hoa Kỳ

Chiếc điện thoại gọi là "Obapaphone" là điện thoại bật nắp giá rẻ (khoảng 7 đô la) hoặc chiếc điện thoại Android được trợ giá- giá rẻ (khoảng 20 đô la) dành cho những người nghèo khổ theo Chương trình Hỗ trợ Đời sống Liên Bang.

Chương trình được Ronald Reagan bắt đầu vào năm 1985, nhằm cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập cực thấp với dịch vụ điện thoại cơ bản. Những người sống trong nghèo đói sẽ nhận được chiếc điện thoại và gọi một số phút nhất định với mức trợ cấp khoảng 9 đô la một tháng hoặc lâu hơn. Tất nhiên, một kiểu hạn chế, ví dụ, chỉ một người trong mỗi hộ gia đình có thể sử dụng Chương trình Hỗ trợ Đời sống.

Nó được thành lập để giúp mọi người ra khỏi phúc lợi. Nhiều người nghèo bị mắc kẹt trong phúc lợi vì không có điện thoại, họ có thể kiếm được một công việc. (Thử tưởng tượng nếu bạn đi phỏng vấn xin việc và nói với người phỏng vấn là tôi không có điện thoại. Hãy xem bạn tiến được bao xa.)

Nó gọi là Obapaphone bởi vì rất nhiều người bảo thủ là cả tin. Khi Reagan bắt đầu chương trình, chẳng ai lên tiếng về nó. Khi cả hai đời tổng thống Mỹ Bush cha và Bush con tiếp tục chương trình, cũng không ai lên tiếng.

Khi đến đời tổng thống Obama tiếp tục chương trình, Alex Jones đã có một cuộc hỗn chiến trên Infowars. Obama đang cho đi điện thoại miễn phí, đó là một âm mưu xã hội chủ nghĩa.

Thương hiệu bóng đèn mờ đặc biệt tin rằng Infowars là thiên vị không chính xác, bạn biết đấy, nghiên cứu kiểm tra thực tế, mặc dù họ rất thích nói" bạn hãy tiềm hiểu nó !!! !!!!, tất nhiên, chương trình của Reagan được biết đến với cái tên là Obapaphone.www.Uviet.net