Quân đội Anh Quốc nhận lô xe Bọc thép kỹ thuật số tiên tiến đầu tiên từ General Dynamics Land Systems

8:03 SA_ 29/07/2020  
Chủ đề có liên quan: