Quân đội Anh Quốc nhận lô xe Bọc thép kỹ thuật số tiên tiến đầu tiên từ General Dynamics Land Systems

tháng 7 29, 2020