Phần Lan cho các biết máy bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận nước này

tháng 7 29, 2020