Phần Lan cho các biết máy bay chiến đấu của Nga đã vi phạm không phận nước này

6:53 SA_ 29/07/2020  
Chủ đề có liên quan: ,