Làm thế nào để sư tử quyết định đâu là con mồi và không phải là con mồi?

Ngày:12/07/2020  
sư tử nhận con nuôi

Sư tử có thực sự tốt bụng không?

Sư tử là một loài sinh vật săn mồi mạnh mẽ và phàm ăn, nhưng đôi khi, chúng rất tốt bụng với các động vật và con người, nhưng có khi chúng lại muốn ăn tất cả họ.

Điều đó được quan sát thấy rằng sư tử thỉnh thoảng sẽ tạm thời nhận nuôi một động vật ăn cỏ con. Đã có nhiều lý thuyết được đưa ra là tại sao lại như vậy.

Lí do sư tử nhận con nuôi

  • Một là sư tử có thể gần đây đã mất con 

  • Hai là một con sư tử có thể không có con


Tuy nhiên, thường thì sẽ không có một kết thúc tốt đẹp cho con nuôi linh dương vì đôi khi một con sư tử khác sẽ ăn nó hoặc linh dương con sẽ chết vì nó không nhận được bất kỳ nguồn sữa mẹ nào.

www.Uviet.net