Hiệu ứng chống thấm nước mạnh mẽ của Lá sen

Ngày:25/07/2020  
Hình ảnh con ếch trên lá sen ở Lalitpur, Nepal, là một ví dụ tuyệt vời về hiệu ứng lá sen. Điều này đề cập đến tính chất tự làm sạch của lá sen, kết quả từ tính chất chống thấm nước của chúng. Các hạt bụi bẩn - hoặc, trong trường hợp này là toàn bộ một con ếch - bị ngưng tụ bởi các giọt nước, đó là nhờ cấu trúc nanô trên bề mặt lá sen. Các nhà khoa học lần đầu tiên mô tả hiệu ứng hoa sen vào những năm 1970 và từ đó nó đã được sử dụng trong nhiều ứng dụng. Đối với tôi, hình ảnh minh họa rằng, một lần nữa, bắt chước công nghệ của thiên nhiên là một trong những chiến lược tốt nhất cho con người.
Hiệu ứng chống thấm nước mạnh mẽ của Lá sen


www.Uviet.net