Hành tinh nào trong Thái Dương Hệ có nhiều khoáng sản và tài nguyên quý giá nhất để khai thác ngoài Trái đất?

Ngày:03/07/2020  
Uviet.net (03.7.2020): đó là (6178) 1986 DA - theo Wikipedia

Điều cân nhắc quan trọng nhất cho một cuộc đổ bộ Khai thác là vị trí tiện lợi của nó trong không gian và địa điểm khai thác.

Bề mặt của một Hành Tinh khác là một nơi khủng khiếp để đào xới khai thác khoáng sản, bởi vì bất cứ thứ gì bạn sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn vì sức hút lớn của trọng lực. không dễ dàng như khai thác trên trái đất.

Nhưng còn đói với các tiểu hành tinh nhỏ, hầu hết các tiểu hành tinh đều nằm giữa khoảng cách Sao Hỏa và Sao Mộc. Chúng lạnh lẽo, năng lượng mặt trời rất yếu, và hành trình bay đến đó mất hơn một năm trên mỗi hướng. Vì vậy, vượt qua vành đai tiểu hành tinh ra khỏi danh sách.

Đối với các tiểu hành tinh gần trái đất thì thì chúng chỉ có một số ít, nhưng chủ yếu là các tiểu hành tinh đá chứ không phải kim loại.

Nhưng có một số tiểu hành tinh kim loại gần trái đất, và hứa hẹn nhất là (6178) 1986 DA. Tiểu hành tinh này chủ yếu là quặng sắt (khoảng 100 tỷ tấn), nhưng cũng chứa khoảng một tỷ tấn vàng, bạch kim, iridium, và các kim loại quý khác và đất hiếm.

Khi chúng ta sẵn sàng bắt đầu khai thác trong không gian, các tiểu hành tinh kim loại gần trái đất là nơi hợp lý nhất để bắt đầu.www.Uviet.net