Quân đội Đức sẽ nhận được Robot phát hiện bom mìn mặt đất mới

tháng 5 26, 2020_ 26/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,