Quân đội Đức sẽ nhận được Robot phát hiện bom mìn mặt đất mới

tháng 5 26, 2020