Quân đội Hoa Kỳ đặt mua thêm Phương tiện Husky chuyên săn phá mìn IED

tháng 5 13, 2020_ 13/05/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,