Quân đội Hoa Kỳ đặt mua thêm Phương tiện Husky chuyên săn phá mìn IED

tháng 5 13, 2020