Nhóm Liên Doanh Sikorsky và Boeing Phát Hành Video Mới Về Chiếc Trực Thăng Tiên Tiến SB> 1 Defiant Của Họ Hợp Tác Chế Tạo

tháng 5 13, 2020