Nhóm Liên Doanh Sikorsky và Boeing Phát Hành Video Mới Về Chiếc Trực Thăng Tiên Tiến SB> 1 Defiant Của Họ Hợp Tác Chế Tạo

vào lúc: 7:29 CH_ 13/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,