Liệu rằng trong một triệu năm tiếp theo Loài người sẽ đủ khả năng để du hành đến các hệ mặt trời khác hay không?

Ngày:29/05/2020  
Giả sử chúng ta sẽ không bị tuyệt chủng, bằng tất cả khả năng công nghệ và nền văn minh của chúng ta không bị sụp đổ, loài người sẽ làm được điều đó.

Hệ Sao gần nhất là Alpha Centauri, cách xa trái đất 4.2 năm ánh sáng. Có một cơ hội tốt trong thế kỷ tới, chúng ta sẽ có công nghệ cho phép con người chế tạo một tàu vũ trụ có thể đạt tới tốc độ tương đối, khoảng 5% hoặc thậm chí 10% tốc độ ánh sáng.

Những công nghệ này có thể bao gồm phản ứng hạt nhân tổng hợp hoặc phản ứng phân hạch, động cơ Flasma, cánh buồm năng lượng và các động cơ thí nghiệm khác.

Với tốc độ đạt 10% vận tốc ánh sáng (một giây ánh sáng bằng 300.000 Km), một chuyến du hành liên sao ở khoảng cách 4.2 ánh sáng sẽ mất đến 40 năm.

Vì vậy, nếu đến năm 2120, là tương lai 100 năm nữa, chúng ta sẽ chế tạo một tàu vũ trụ có khả năng du hành tới một Hệ sao khác với tốc độ 10% ánh sáng, nó sẽ hướng tới Alpha Centauri ngay sau năm 2162.

Và ngay cả với công nghệ tên lửa hóa học mà con người đang có hiện tại, chúng ta có thể chế tạo một tàu vũ trụ thế hệ có thể tiếp cận Hệ sao gần nhất trong khoảng 7.000 năm, sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng lực tối ưu nhất. Điều đó vẫn còn ít hơn rất nhiều so với một triệu năm của nền Văn minh trái đất.

Dự án Orion, một đề xuất từ ​​những năm 1960 để chế tạo tàu vũ trụ được đẩy bằng động cơ hạt nhân, về mặt lý thuyết có thể đạt 5% vận tốc ánh sáng.

Hệ Sao khác gọi là Star System tương tự như hệ mặt trời của chúng ta là Solar System, các Sao đề là một mặt trời trong các dãy thiên hà hình xoắn ốc khổ lồ bất tận trong vũ trụ hàng trăm tỉ thiên hà khác. Thiên hà của chúng ta là Milky way, chứa khoảng 250 tỷ ± 150 tỷ mặt trời. Bán kính rộng: 52.850 năm ánh sáng.


Nguyễn Thế Anh.
www.Uviet.net