Liệu rằng trong một triệu năm tiếp theo Loài người sẽ đủ khả năng để du hành đến các hệ mặt trời khác hay không?

tháng 5 29, 2020_ 29/05/2020  
Chủ đề có liên quan: ,