Các trang web của Trung Quốc tuyên bố Chủ quyền Kyrgyzstan, Kazakhstan, nói rằng " đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc thời trung cổ

vào lúc: 11:04 CH_ 12/05/2020  
Chủ đề có liên quan: , ,