Các trang web của Trung Quốc tuyên bố Chủ quyền Kyrgyzstan, Kazakhstan, nói rằng " đó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc thời trung cổ

tháng 5 12, 2020