Raytheon giúp để tăng khả năng Radar của Không quân Brazil

12:59 CH_ 27/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,