Kim Jong Un ra lệnh xử bắn người đầu tiên bị nhiễm CoronaVirus ở Bắc Hàn

tháng 3 16, 2020_ 16/03/2020  
Chủ đề có liên quan: ,