Kim Jong Un ra lệnh xử bắn người đầu tiên bị nhiễm CoronaVirus ở Bắc Hàn

tháng 3 16, 2020