Loài người sẽ sớm xây dựng căn cứ giống như những ngôi làng trên mặt Trăng

Ngày:12/12/2019  
Uviet.net (12.12.2019): Nếu những lần hạ cánh trên Chị Hằng vẫn chưa đủ cho loài người, Chúng ta sẽ thành lập căn cứ tiền đồn tại đó. Nếu kế hoạch của cơ quan European Space Agency (ESA) được thông qua một cách nghiêm túc.

Cơ quan ESA, với sự giúp đỡ của các cường quốc không gian, căn cứ này sẽ hoàn thành sau 20 năm thiết lập trên mặt trăng.. Đây là tham vọng biến nhựng ngôi nhà thành căn cứ nghiên cứu khoa học, tương tự như các chức năng của trạm vũ trụ quốc tế. Tuy nhiên địa điển nổi tiếng với căn cứ này sẽ trở thành điểm đến khai thác các chuyến du lịch không gian trong tương lai.


Xem Video:


 Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net