Tổng Thống Hoa Kỳ Thăm Các Binh sĩ trong ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Turkey

Ngày:29/11/2019  
 Uviet.net  (29.11.2019): Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm các Binh sĩ trong ngày Lễ Tạ ơn Thanksgiving Turkey.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net