Tổng Thống Hoa Kỳ Thăm Các Binh sĩ trong ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Turkey

tháng 11 29, 2019