Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Tổng Thống Hoa Kỳ Thăm Các Binh sĩ trong ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Turkey

Ngày:_ Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019  
 Uviet.net  (29.11.2019): Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm các Binh sĩ trong ngày Lễ Tạ ơn Thanksgiving Turkey.


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.uViet.net