General Electric nhận được 1,3 tỷ USD để cung cấp các động cơ Máy Bay Trực Thăng quân sự

Chủ đề có liên quan: , ,