General Electric nhận được 1,3 tỷ USD để cung cấp các động cơ Máy Bay Trực Thăng quân sự

tháng 11 27, 2019