Trung Quốc và Khát Vọng đánh Chìm 2 Hàng Không Mẫu Hạm của Hải quân Hoa Kỳ để Thống trị Biển Đông

tháng 8 07, 2019