Lockheed Martin hạ thủy Chiến Hạm mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ

tháng 6 17, 2019